Cad/Cam Sistemi

CAD-CAM SİSTEMLERİ (CEREC) (3D Ölçü-3D Yazıcı)

          CAD/CAM (Computer Aid Design/ Computer Aid Manufacturing)
         (Bilgisayar destekli dizayn/ Bilgisayar destekli üretim)

            Aşama aşama cad-cam prosedürü:

           1- Çürük dokular ya da eski restorasyonlar (dolgu veya kron-köprü) dişten uzaklaştırıldıktan sonra, ağız içi kamerası ile dişin 3 boyutlu görüntüsü alınır (küçük veya kısa restorasyonlar için yaklaşık 1-5 dk)

           2- Restorasyon bilgisayar yazılımında dizayn edilir. (yaklaşık 5-10 dk)

           3- 3D Yazıcı, restorasyonu hazır porselen, zircon veya Kompozit-porselen birleşimi bloktan üretir. (yaklaşık 10 15 dk) (zircon  daha uzun zaman alabilir)

           4- Hazırlanan restorasyon direk olarak dişe yapıştırılır. (yaklaşık 10-45 dk arası) (porselen cila işlemlerinin uzunluğuna göre değişir.)

        İsminden de anlaşılabileceği gibi, bilgisayar desteği kullanarak, hasta ağzından 3 boyutlu kamera ile ölçü alınıp, alınan görüntü üzerine, bilgisayarın software programında yapılacak olan dolgu veya kronun şeklini belirleyip, aynı seansta porselen, kompozit-porselen birleşimi materyaller veya monolitik zirconyum!! materyallerden, hasta ağzına dolguların (inley-onley) veya kron-köprülerin 30 dk ile 6-7  saat arası gibi kısa sürede çok uyumlu bir şekilde yapılabildiği bir sistemdir.

       1985 ten beri uygulanan sistem Zürich Üniversitesindeki araştırmalarla bugünkü şeklini almıştır. İlk yıllarında 3 boyutlu görüntüleme cihazının ve milleme makinesinin hacmen çok yer kaplaması ve ekonomik olarak o yıllarda astronomik fiyatlarda olması cihazın ülkemizde yaygınlaşmasını zorlaştırmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha kabul edilebilir boyutlara gelen cihazlar şu an daha yaygın bir kullanım imkanını sağlamıştır.

       Ayrıntılı silikon ölçülere gereksinim olmayan sistem, özellikle öğürtü refleksi olan hastalara büyük kolaylık getirmektedir. Ölçünün ağızdan çıkartırken esnemesi, ölçünün içinde hava kabarcığı veya tükürük kalması yani ölçünün çok net çıkmamasından ötürü kaynaklanan hatalar bu sistemle elimine edilmektedir. Diş teknisyeninden kaynaklanabilecek hatalar da elimine edilip, frezleme ünitesi ile çok uyumlu bir şekilde restorasyonlar yapılmaktadır. Kısa zamanda yapıldığı için de geçicilere de büyük oranda ihtiyaç kalmamaktadır. Kullanılan maddeler metal içermediği için ve bio uyumlu olduğu için özellikle alerjisi olan hastalar için de uygun malzemelerdir. Çoğu vakada anestezinin etkisi geçmeden işlem sona ermektedir.

Ağız İçi Kamerası

Software’da Planlama

Milleme Ünitesi

Bu sistem ile elde edilebilen restorasyonlara örnekler:

İNLAY-ONLAY DOLGULAR - PORSELEN DOLGULAR

       Çok büyük kaviteli çürüklerde klasik yöntemlerle hasta ağzında bazı işlemleri yapmak zordur. Özellikle 2 veya 3 yüzlü restorasyonlarda (yani dişin büyük kısmının harap olduğu dişler) hasta ağzına tatbik edilen matriks bantlarının (kelepçe veya benzer şekillerde dişin etrafına dolgu yapımından önce takılan metal veya plastik bantlar) uyumu zor olur. Uyum sağlanamadığı takdirde 2 diş arasına yiyecek artığı sıkışması veya dişeti şişmesi gibi sıkıntılar olur. Hatta bazen dişin sadece ¼ ünün sağlam olduğu ve diş çekiminin bile düşünüldüğü dişler olur. Böyle durumlarda dişe kron yapılması da düşünülebilir. Fakat çok az sağlam diş dokusu içeren dişlerde bile, cad-cam sistemi ile yapılan inlay - onlay dolgular dişi kron yapımından ve hatta diş çekiminden kurtarabilir. Aşağıdaki resimde sağdan sola doğru kron, onlay ve inlay örnekleri görülmektedir.

KRON(KAPLAMA)

      Tek diş kron restorasyonları çok kısa sürede uygulanabilir.(30 - 60 dakika) Bu kısım PROTEZ bölümünde daha ayrıntılı anlatılmıştır…

KÖPRÜ VE LAMİNATELER

      Bu kısım PROTEZ bölümünde daha ayrıntılı anlatılmıştır…

İMPLANT ÜSTÜ ABUTMENTLAR

       İmplant üstü estetik çalışma gerektirecek bölgelerde, implant içine giren ve abutment adı verilen estetik parçalar da bu sistem ile hasta ağzına uyumlu (uzun-kısa-geniş-dar) olacak şekilde hazırlanabilmektedir.

ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI:

* Tek seansta işlem tamamlanır. Sonraki randevularda anestezi uygulama zorunluluğu ortadan kalkar.

* Ölçü alınması gerekmez. Öğürtü refleksi (ölçü alırken mide bulanması, kusma hissi) olmadan dijital ölçü alınır.

* Geçiciye ihtiyaç duyulmaz. Dolayısıyla geçici restorasyonların çıkması, kırılması gibi riskler oluşmaz.

* Metalsizdir. EMPRESS- E MAX- MONOLİTİK ZİRCON malzemeler kullanılır. Hepsi de diş rengindedir ve uzun dönemde röntgen çekilmesi gerektiği durumlarda, metal olmadığı için hastanın kendi dişi röntgen filminde gözükebilir.

*Çok uzun köprülerde metal alt yapılı porselenler tercih edilecekse de, ölçüsü Cad-cam teknolojisi ile alınabilir. Önceden çok uzun dakikalar alan metal prova aşamaları, gerek cad-cam ölçü hassasiyetleri, gerekse laser sintering ile elde edilen metal altyapılarla çok basit hale gelmiştir. Hatta prova aşamasını ortadan kaldırmıştır.

* Estetiktir. Özellikle Empress, E-max, metal ve Zircon içermediği için daha estetiktir. Zircon daha az estetik fakat uygulaması daha kolay bir malzemedir.

* Mikron hassasiyetinde uyumlu olduğu için uzun ömürlüdür.

* İmplant üstü restorasyonlarda, tekrarlanan abutment (İmplant üstü protez parçası) provalarına gerek olmadığı için diş eti ve kemik sağlığı olumsuz etkilenmemektedir.

CAD-CAM ile hastadan SİLİKON ölçü (hasta ağzına giren hamur benzeri maddeler) almadan ağız içinde sadece bir kamera dolaştırılır, 3 boyutlu veriler bilgisayara aktarılır. İnlay , onlay ve kronlarınız bilgisayarın software programında dizayn edilir, komşu dişlerle uyumu monitör üzerinde istediğiniz şekilde ayarlanır. Uygulaması hem hasta hem hekim için kolay ve konforludur.

        Özetlemek gerekirse:

Yapılacak restorasyonun cinsine göre (PORSELEN DOLGU-İNLAY-ONLAY DOLGU, ESTETİK TEK KRON, POSTERİOR TEK KRON, LAMİNATE, ZİRCONYUM VE KÖPRÜLER); klasik sistemlerle 3-7 gün süren işlemler, cad-cam sistem ile çok daha bio uyumlu bir şekilde, protezin materyaline göre ertesi gün, belki aynı gün ve hatta 1-2 saatte bitirilebilmektedir.

Değerlendirmeler

Derece 
2020-04-01

Yazı hakkında

Güzel bir bilgilendirme olmuş, Emeğiniz için teşekkür ederim.

Yorumunuzu yazın!

Bir yorum yazın

Cad/Cam Sistemi

Cad/Cam Sistemi